ผลการประเมิน

 

Moderate

บริษัทมีความสนใจในเรื่อง PDPA ในระดับทั่วไป และอาจมีการริเริ่มโครงการไปแล้วบางส่วน แต่อาจติดขัดในบางเรื่อง ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องกระบวนการจัดการบริหารโครงการให้เป็นรูปธรรมและครบถ้วนตามหลักของ PDPA

บริการที่แนะนำ

ทำ Consent ตามกฎหมาย

       PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ได้มีประกาศเลื่อนบังคับใช้
ออกไปอีก 1 ปี ดังนั้นจะมีการเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
       หากคุณมีการเก็บ ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด หรือ มีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลที่เป็น sensitive data ของผู้ใช้งานของคุณ คลิ๊ก’สร้าง Privacy policy’…

บริการอื่นๆของเรา

อบรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA

เพราะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องใหม่
และเร่งด่วนสําหรับทุกธุรกิจและหน่วยงาน
และที่สําคัญต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงาน
ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ดังนั้นการทํา…

ทำ PDPA Consent ตามกฎหมาย

ทำConsentให้เว็บไซต์ของคุณง่ายๆเพียงแค่
กรอกข้อมูล และรับlink URLไปใช้งานบนเว็บไซต์
ของคุณได้ทันที…

หากมีข้อสงสัย โปรดกรอกอีเมลของท่านเพื่อรับการติดต่อกลับจากเรา