ผลการประเมิน

 

Perfect

บริษัทมีความสนใจในเรื่อง PDPA ในระดับดีเยี่ยมและเหมาะสม เหลือเพียงหมั่นตรวจสอบความเรียบร้อย และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริการที่แนะนำ

OneTrust

        OneTrust is the #1 fastest-growing company on Inc. 500 and the category-defining enterprise platform to operationalize trust. More than 8,000 customers, including half of the Fortune 500, use OneTrust to make trust a competitive differentiator, implementing central agile workflows across privacy, security, data governance, GRC, third-party risk, ethics and compliance, and ESG programs….

บริการอื่นๆของเรา

ทำ Consent ตามกฎหมาย

ทำConsentให้เว็บไซต์ของคุณง่ายๆเพียงแค่
กรอกข้อมูล และรับlink URLไปใช้งานบนเว็บไซต์
ของคุณได้ทันที…

ทำ Consent with API

ทำConsent with API ให้เว็บไซต์ของคุณง่ายๆ
เพียงแค่กรอกข้อมูล และรับlink URLไปใช้งาน
บนเว็บไซต์ของคุณได้ทันที พร้อมทั้ง API
เชื่อมconsentกับระบบของคุณ…

หากมีข้อสงสัย โปรดกรอกอีเมลของท่านเพื่อรับการติดต่อกลับจากเรา